Mission

ONZE MISSIE

Vinum et Spiritus is het kenniscentrum voor de sector van wijn en sterke drank in België . Wij vertegenwoordigen onze leden op alle niveau’s, we komen op voor hun belangen en we faciliteren hen in het streven naar duurzame economische groei.
 

ONZE DOELSTELLINGEN

  • Het behartigen van de economische belangen van de sector, zoals het herstel van een evenwichtige fiscaliteit.
  • Het verzekeren en beschermen van een positief reglementair kader van toepassing op de productie, promotie, verdeling en verkoop van wijn en gedistilleerde dranken.
  • Uiting geven aan onze zorgplicht ten aanzien van de consumenten via preventiecampagnes rond verantwoorde en gematigde consumptie en door onze bijdrage op vlak van duurzaamheid.
  • Het coördineren van een structurele promotie van de diverse productgroepen ter bevordering van afzetmogelijkheden in
    binnen- en buitenland.
  • Frequente en efficiënte informatie uitwisseling met de leden en het bieden van een platform dat hun actieve betrokkenheid mogelijk maakt.
  • Het verstrekken van operationele diensten aan onze leden.

ONZE DIENSTVERLENING


Als lid van Vinum Et Spiritus heb je toegang tot een waaier van diensten die een toegevoegde waarde bieden voor je onderneming.

 

Nieuwsberichten betreffende politiek en regelgeving


Wij houden u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op vlak van regelgeving op nationaal en Europees vlak die een invloed kunnen hebben voor uw onderneming. Onze diensten omvatten :

• Newsflash : u ontvangt berichten over belangrijke veranderingen in de reglementering op het moment dat ze zich voordoen

• Newsletter: elk trimester bieden wij u een overzicht van de activiteiten in verband met onze sociale verantwoordlijkheid en promotionele events en in verband met de ontwikkelingen op reglementaire en technisch vlak

 

Professionele ondersteuning


Leden van Vinum Et Spiritus hebben toegang tot onze hulplijn. Wij bieden professionele ondersteuning bij problemen in het kader van accijnswetgeving, regelgeving rond etikettering, de administratieve verplichtingen inzake milieuwetgeving, …

 

  

Netwerking


Onze comités, seminaries en events bieden u de gelegenheid om collega’s uit de hele sector te ontmoeten en om met hen uw ervaringen te delen.

Onze comités vormen een ontmoetingsplaats me oog op discussies aangaande belangrijke sectorontwikkelingen. Samen bouwen we aan de sectorstandpunten. Op dit moment werken we rond ‘business’, ‘communicatie’ en ‘promotie’

 

 

Onderzoek en analyse van de marktontwikkelingen


Jaarlijks bieden wij onze leden een overzicht van de belangrijkste economische statistieken betreffende de productie van en de handel in wijn en sterke drank

 

 

Wordt nu ook lid en geniet van onze deskundige informatie en onze professionele dienstverlening.


Lid worden van Vinum Et Spiritus?

Aarzel dan niet om Geert Van Lerberghe te contacteren via 02/537.00.51 of via gv@vinumetspiritus.be

Als lid van Vinum Et Spiritus heb je toegang tot een waaier van diensten die een toegevoegde waarde bieden voor je onderneming.