Accijnzen

België is een klein land, midden Europa, waarin de helft van haar inwoners op minder dan 50 kilometer van een grens woont. Die grens kan in onze interne, Europese markt vrij worden overgestoken. Digitalisering en e-commerce maken die open Belgische economie nog opener.

Voor onze sector is het van het grootste belang om concurrentieel te kunnen blijven in een open economie. Vinum Et Spiritus bepleit dan ook een regelgevend kader voor accijnzen in lijn met het beleid in onze directe buurlanden..

De accijnsverhoging op wijn en gedistilleerde dranken met, respectievelijk 31 en 41 procent in november 2015, kwam onverwacht en op het moment dat wij, net als andere sectoren, de economische crisis definitief probeerden van ons af te schudden. De maatregel werd aangekondigd als een gezondheidsingreep, maar moest voornamelijk een budgettair doel dienen.

Belastingverhogingen zijn in een kleine economie als de onze niet het antwoord. Zo is gebleken. Sinds de accijnsverhoging wordt er niet minder alcohol geconsumeerd in ons land,  maar de Belg heeft er wel een belangrijke reden bij gekregen om zijn aankopen van alcoholische dranken in het buitenland te doen. Volgens FEVIA (Federatie van de Belgische Voedingsindustrie) zijn de grensaankopen in 2016 met 8 procent toegenomen, en daarin spelen alcoholische dranken een zeer belangrijke rol.  Hiervan zijn de Belgische lokale producenten de eerste slachtoffers, aangezien hun producten in veel gevallen niet buiten onze grenzen worden verkocht. Maar de impact is veel breder: de recente herstructureringen bij grootwarenhuizen in België werd o.a. ingegeven door het Belgische belastingregime. De competitiviteit van onze ondernemingen staat m.a.w. op het spel.

Een nieuwe, evenwichtige en efficiënte accijnsarchitectuur, die de voedingsbodem voor grensaankopen, fraude en namaakproducten wegneemt, zou belangrijke, voordelige effecten hebben, zowel economisch (voor de sector), als budgettair (voor de overheid) als op gezondheidsvlak (voor de consument).