Sinds 9.000 jaar drinken wij gefermenteerde dranken. De consumptie van alcohol maakt deel uit van onze cultuur en is wijdverspreid in onze samenleving: 82 procent van de volwassen Belgen drinkt wel eens een glas alcohol. De overgrote meerderheid daarvan – 94 procent om precies te zijn – doet dat op een gematigde manier (Bron: WIV-ISP Gezondheidsenquête 2013). Van wijn en gedistilleerde dranken wordt doorgaans immers genoten in een ontspannen, feestelijke en sociale sfeer. In deze context heeft bovenmatig drinken gewoon geen plaats.

Natuurlijk kan overmatig gebruik, of misbruik, van onze producten risico’s meebrengen, zowel voor de gebruiker als de samenleving. Er zijn reële gevaren die met het overmatig drinken van alcohol gepaard gaan. Het is nefast voor de gezondheid van de consument: alcoholverslaving, beschadiging van lever en hersenen, stijging van de bloeddruk, een verhoogde kans op hartfalen of andere ziekten zoals kanker. Een overdaad aan alcohol verhoogt bovendien het gevaar voor anderen door ongevallen of geweld. Er is dus een sociale kost (hulpdiensten, ziekenhuizen, …) verbonden met bovenmatig alcoholgebruik en wij moeten er samen alles aan doen om deze kost zo laag mogelijk te houden.

De afgelopen jaren hebben wij het gezondheidsdebat over alcohol zien verschuiven en verengen. Volgens sommigen is elke druppel er één te veel en zou alcohol nagenoeg nergens nog verkocht mogen worden. Een drooglegging lijkt hun uiteindelijke doel. Daaruit vloeit een roep voort naar almaar restrictievere drinkrichtlijnen, een beperking van het aanbod en hogere prijzen en belastingen.

Naast de toegevoegde waarde van onze producten, is Vinum Et Spiritus zich ook zeer bewust van de risico’s die alcoholconsumptie met zich meebrengt. Sensibilisering voor het  gevaar van overmatig drinken is broodnodig, maar een goed glas, nu en dan, maakt wel degelijk deel uit van een gezonde, evenwichtige levensstijl. Onze  beroepsfederatie promoot daarom een kader waarbinnen de alcoholconsumptie van een persoon het minst nadelige gevolgen heeft voor zichzelf en de anderen. Hiervoor baseren we ons op enkele belangrijke  vuistregels.

Wil je meer lezen over alcohol in de maatschappij? Kijk dan zeker op www.drinkenmetverstand.be. Op deze website wordt nog dieper ingegaan op het verantwoord omgaan met alcohol.