Vinum Et Spiritus reageert verbouwereerd op voorstel De Block en zet vraagtekens bij juridische slaagkans

Met ontsteltenis vernam Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie van de sector wijn en gedistilleerde dranken, dat de federale regering – op initiatief van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block – een wetsvoorstel voor ‘meer duidelijkheid omtrent de alcoholverkoop aan minderjarigen’ heeft goedgekeurd. In dit voorstel mogen minderjarigen enkel bier of (schuim)wijn drinken. Met haar voorstel beweert de minister de regelgeving rond de minimumleeftijd voor de consumptie van alcoholhoudende dranken te willen verduidelijken en zo alcoholmisbruik bij jongeren te verminderen. De manier waarop minister De Block deze nobele doelstelling wil realiseren, kan absoluut niet door de beugel.

Dit voorstel wekt de indruk dat het consumeren van bier of (schuim)wijn door jongeren totaal geen probleem is, en dat terwijl jongeren vooral die dranken kopen. Waarom de minister bepaalde soorten alcohol schadelijker vindt dan andere, blijft voor ons, net zoals voor de Hoge Gezondsheidsraad, een raadsel.

Wetenschappelijk wordt algemeen erkend dat standaardeenheden van alle soorten alcohol eenzelfde hoeveelheid pure alcohol bevatten en een gelijkaardige impact hebben. De manier waarop het voorstel een onderscheid maakt tussen wijn en bier enerzijds, en andere alcoholhoudende dranken anderzijds, is pure discriminatie. Laat ons deze discriminatie concreet maken: het voorstel viseert pre-mixen, waarin alcohol gemixt wordt met aroma’s en/of softdrinks. Die dranken vertegenwoordigen slechts een klein percentage van de totale omzet van alcoholhoudende dranken, maar zijn door hun trendy look wel in trek bij jongeren. Sommige pre-mixen (zoals breezers) hebben exact dezelfde samenstelling als een bier met aroma’s, die we steeds populairder zien worden. Waarom wordt het ene dan verboden en het andere niet? Kan dit voorstel eigenlijk wel de juridische toets doorstaan?

De extra verwarring die deze wet veroorzaakt, werkt harmonisering van regelgeving rond het gebruik en de verkoop van alcohol tegen. En net die harmonisering is nodig om jongeren te sensibiliseren rond de gevaren van alcohol. Hoe kan je overheid, horeca, drankenproducenten, verzekeringsmaatschappijen, belangenverenigingen en de samenleving op één lijn krijgen als de regels voor elk product verschillend zijn? Niet! En dus kunnen we jongeren ook niet op een goeie, consistente manier sensibiliseren.

Debat blijven voeren

Wij hopen bovendien dat deze nieuwe wetgeving niet betekent dat het debat rond alcohol in onze samenleving stilvalt. Belangrijk om daaraan toe te voegen, is dat Vinum Et Spiritus ervoor pleit de leeftijdsgrens voor elke soort alcohol, van pintje tot whisky, op te trekken naar achttien jaar: alcohol is alcohol en zou pas wettelijk mogen geconsumeerd worden vanaf die leeftijd. Vinum Et Spiritus is een partner in de strijd tegen alcoholmisbruik, zeker bij jongeren. En net daarom kunnen we onmogelijk een onduidelijke wetgeving steunen.