Volgens het persbericht van de FOD Economie van 7 juni 2018 blijft de Belgische wijnsector groeien. In 2017 werd 946.960 liter wijn geproduceerd, vooral schuimwijn en witte wijn. Meer detail in het persbericht (https://news.economie.fgov.be/166583-belgische-wijnsector-blijft-groeien) alsook in het artikel uit de Metro van 5 juni jl met bijzondere aandacht voor biologische wijn. Lees meer