Ook Nederland heeft zijn deel in problemen die worden veroorzaakt door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De reeds bestaande maatregelen hebben intussen al tot mooie resultaten geleid . Toch werd beslist om de gezondheid van heel veel Nederlanders verder te verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland. Het uitgebreide akkoord [integrale tekst] omvat onder meer maatregelen betreffende ‘alcohol en de school’, ‘alcohol en marketing’, ‘alcohol en de sportomgeving’, ‘handhaving bij leeftijdsgrens en dronkenschap’. Bestaat er een geldige reden waarom dit in België niet kan?