• We beschouwen alcohol als deel van onze cultuur, maar buizen op kennistest
  • Hoewel dronken rijden massaal wordt afgekeurd, deed meer dan 50% het zelf al
  • Consument steunt strengere maatregelen tegen drinken en rijden

Hoewel 75% van de Belgen vinden dat alcohol een deel is van onze cultuur, weten ze er weinig over. Die tegenstelling blijkt uit onderzoek van Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie van de sector wijn en gedistilleerde dranken, uitgevoerd door iVox bij 1.000 landgenoten. Bovendien toont de Belg twee gezichten als het gaat over drinken en rijden: we keuren het massaal af, maar doen het toch.

Het onderzoek toont op verschillende vlakken aan dat genieten van een glaasje voor de Belg bij het leven hoort. Acht op de tien Belgen drinkt alcohol en drie op de tien doet dat zelfs ‘meerdere keren per week’ of ‘dagelijks’. Bovendien antwoordt 75% positief op de vraag of ‘alcohol een deel is van onze nationale cultuur’. Meer nog, 64% van de Belgen die wel eens drinken, zegt zich ‘echt te kunnen ontspannen wanneer ie een glaasje drinkt’ en ruim 40% geeft aan dat alcohol ‘vaak een onderdeel is van gelukkige momenten in zijn leven’.

 

Van de Belgen die alcohol drinken, drinkt 90% wel eens wijn en 80% wel eens bier. 64% drinkt wel eens cocktails, 55% sterke drank en 49% een porto, sherry of vermout. De consumptie van bier en wijn loopt dan weer sterk uiteen wanneer 5 tot 6 glazen op éénzelfde gelegenheid worden gedronken. Slechts 2% drinkt gemiddeld 6 glazen wijn of meer op één gelegenheid terwijl 9% van de Belgische bierdrinkers aangeven gemiddeld 6 of meer glazen bier te drinken.

Onwetendheid

Dat alcohol zo onlosmakelijk verbonden is met onze nationale identiteit, betekent niet dat we er goed over geïnformeerd zijn. Op een lijst met kennisvragen over alcohol scoorde amper 40% meer dan de helft. Slechts 28% weet bijvoorbeeld dat een gin tonic evenveel alcohol bevat als een pintje en maar 1 op 2 Belgen weet welke soorten alcohol jongeren wel en niet mogen kopen.

Image

Geert Van Lerberghe, algemeen directeur van Vinum et Spiritus: “Dat laatste cijfer ligt wellicht aan de erg verwarrende wetgeving op het vlak van leeftijd en alcohol. Zo is het voor minderjarigen én voor hun ouders erg onduidelijk welke alcohol nu wel en niet mag. Bovendien kan je je ook afvragen waar de logica zit in het feit dat ze geen gin tonic mogen kopen of drinken, maar wél ongelimiteerd zware bieren. Dit onderzoek sterkt ons in onze overtuiging dat de grens voor alle types alcohol op 18 hoort te liggen , een stelling die ook 60% van de ondervraagden ondersteunen.”

 

Afkeuren en toch doen

Niet enkel alcohol zelf blijkt trouwens ingebakken in onze cultuur, ook rijden onder invloed blijkt dat te zijn. Want hoewel we het bijna unaniem afkeuren (88% beschouwt dronken chauffeurs als ‘een grote bedreiging voor onze veiligheid en die van onze familie’) geeft 52% van de ondervraagden die alcohol drinken en een rijbewijs hebben, toe dat ze al eens onder invloed hebben gereden. 20% zegt het zelfs al vaker te hebben gedaan en voor 2 procent is het zelfs een gewoonte. Bovendien vindt 1 op 7 het aanvaardbaar om te rijden onder invloed als het niet ver of ’s nachts is. Frappant is dat mannen (65%) veel vaker dan vrouwen (37%) aangeven dat ze al onder invloed hebben gereden.

Image

De Belg steunt tegelijk wel een aantal heel concrete maatregelen om alcoholmisbruik in het verkeer tegen te gaan. 63% staat positief ten aanzien van een nultolerantie voor drinken en rijden en 72% vindt dat de verkoop van alle alcohol in tankstations moet verboden worden. 77% van de Belgen met een rijbewijs die wel eens alcohol drinken staan positief ten aanzien van het gebruik van alcoscans en 88% vindt alcoholsloten in de wagen een goed idee, al vindt de helft van hen niet dat dit wettelijk verplicht zou moeten worden. 63% zou het dan weer vrijwillig installeren mochten er fiscale voordelen aan vast hangen.

 

Verantwoordelijkheid opnemen

“Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel, vooral op het vlak van drinken en rijden”, zegt Geert Van Lerberghe. “Dat zoveel mensen zélf levensgevaarlijk gedrag vertonen dat ze eigenlijk afkeuren, is voor ons als sectorfederatie onaanvaardbaar. Daarom blijven we benadrukken dat drinken en rijden echt niet samengaan. Dat doen we  onder de vlag #DrinkWijs. Door sterk in te zetten op sensibilisering, onder andere samen met het Fonds Emilie Leus. Niet alleen op het vlak van drinken en rijden, maar op een verantwoorde omgang met alcohol in het algemeen. Gelukkig zien we ook een groot draagvlak voor een strengere maar gerichte aanpak van misbruik.”

Meer informatie over het onderzoek en #Drinkwijs, vindt u op de #DrinkWijs-sectie van de website van Vinum et Spiritus.