Vinum Et Spiritus heeft het nieuwe rapport rond alcohol en gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder de loep genomen (zie dit document). Daarbij valt voor de Belgische cijfers meteen op dat het aantal officiële aankopen dat niet in België gebeurt in vergelijking met 2010 verdubbeld is en dat jongeren tussen vijftien en negentien jaar problematisch drinkgedrag vertonen.

In ons land (http://www.who.int/nmh/countries/2018/bel_en.pdf?ua=1) steeg het gemiddelde aantal geconsumeerde liters pure alcohol per persoon per jaar op zes jaar tijd van 11,4 naar 12,1 liter. Daarmee staat België op plaats dertien in Europa en scoort het beter dan buurlanden Duitsland (13,4 liter) en Frankrijk (12,6 liter). De nieuwe cijfers vertellen dus een heel ander verhaal dan de eerdere informatie van 12 september 2018, toen ons land de derde plek op de Europese ranking bekleedde.

Uit het rapport blijkt ook dat het aantal buitenlandse aankopen en aankopen van illegale alcohol ten opzichte van zes jaar eerder is verdubbeld. Geert Van Lerberghe, algemeen directeur van Vinum Et Spiritus: “We stijgen van 0,5 liter pure alcohol per persoon naar 1 liter pure alcohol per persoon. Die cijfers komen overeen met eerdere gegevens van onderzoeksbureau GfK. Die toonden al aan dat het aandeel van de door Belgen in het buitenland aangekochte sterkedrank jaar na jaar toeneemt. In 2015 bedroeg het 5 procent van hun totale alcoholaankopen, een jaar later 10 procent en in 2017 steeg het naar 11,3 procent. De accijnsverhoging van de regering heeft er dus niet voor gezorgd dat de Belg minder drinkt, maar dat het hem naar het buitenland duwt voor aankopen.”

Geert Van Lerberghe: “We zien in ons land positieve ontwikkelingen. Zo zijn er duidelijk minder ongevallen in het verkeer die aan alcoholmisbruik kunnen worden toegeschreven. Ook is het aantal levensjaren dat we verliezen als gevolg van alcohol gedaald van vier jaar in 2010, naar drie jaar in 2016.”

Educatief theater

Maar er blijven zeker nog aandachtspunten. Zo is de toename van overmatig drinken – meer dan zes consumpties per gelegenheid – opvallend en problematisch. “Vooral vijftien- tot negentienjarigen vormen een probleemcategorie. Overmatig drinkgedrag komt daar duidelijk vaker voor dan bij de rest van de bevolking. Daarom blijven we ijveren om de minimumgrens voor alle soorten alcohol gelijk te trekken op achttien jaar. In de tussentijd willen we als sector ons engagement tonen en trekken we, in samenwerking met het Fonds Emilie Leus, met een educatief theater naar middelbare scholen om jongeren te wijzen op de gevaren van alcohol, in het bijzonder in het verkeer”, besluit Geert Van Lerberghe.