Op 24 april jl. presenteerde de directeur-generaal van de OIV, Jean-Marie Aurand, de eerste bevindingen omtrent de oogstcijfers, de marktomstandigheden en de exportontwikkelingen in 2017.

We noteerden vooral: de mondiale productie is historisch laag; sinds 2008 blijft de totale oppervlakte wijndomein stabiel op 7,6 miljoen hectare; de consumptie stagneert eveneens op 243 miljoen hectoliter; en de export neemt toe in volume en waarde.

Lees meer: http://www.oiv.int/en/oiv-life/global-state-of-conditions-report-developments-and-trends-april-2018