Eind 2018 dienden de Verenigde Staten bij de Wereldhandelsorganisatie een voorstel van het TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) in tot wijziging van hun federale reglementeringen inzake etikettering en reclame voor wijn, gedistilleerd en malthoudende dranken.

Het TTB  stelt voor om zijn reglementeringen te herzien en te herwerken om de reglementaire normen te vereenvoudigen en de reglementaire rompslomp voor de leden uit de sector zoveel mogelijk te verlichten.

Het volledige voorstel kunt u bekijken via de link:  https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_6157_00_e.pdf

De uiterste datum voor commentaar aan de WHO is 26 maart. Het TTB stelt een periode van drie jaar voor om zich in regel te brengen met het voorgestelde reglement.

Ter info, zie in dit verband de nota van het CEEV (Comité Européen des Entreprises Vins).