Het zelf-regulerend kader voor alcoholreclame functioneert goed maar staat onder druk van de anti-alcoholbeweging die oproept om alcoholreclame te verbieden of aan strengere regels te onderwerpen.

We zijn niet onder de indruk van recente beleidsaanbevelingen die de UGent (ism VAD en Univers Santé) onlangs heeft naar buiten gebracht. Dit neemt niet weg dat we samen met de Belgische Brouwers en de JEP (en in zekere mate eveneens met Horeca Vlaanderen en Comeos) nog voor de publicatie van deze aanbevelingen het initiatief hebben genomen om het alcoholconvenant naar een hoger niveau te tillen. Deze aanpassingen werden goedgekeurd door minister Maggy De Block.

Er werd een addendum (zie bijlage D van het convenant) met drie belangrijke aanpassingen toegevoegd. Bij de beoordeling van klachten die werden ingediend tegen specifieke campagnes van alcoholreclame zal de JEP advies inwinnen bij een vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid. Voor alcoholreclame op radio, tv en bioscoop moet de JEP vooraf om advies gevraagd worden en de modaliteiten voor dergelijke aanvraag leest u hierna. Tenslotte kunnen inbreuken op het alcoholconvenant bestraft worden met een boete die kan oplopen tot 10.000€.

Er is zeker geen reden tot ongerustheid. Om u te helpen bij een correcte toepassing van dit vernieuwde convenant organiseert Vinum Et Spiritus ism de experten van de JEP in het najaar van 2019 een seminarie. Aan de hand van diverse praktische voorbeelden zorgen we ervoor dat u bij de les bent.

Zie ter info het artikel verschenen in de DH van 4 juni 2019.