Gematigd gebruik van alcohol past binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl. Alcoholische dranken vormen een deel van onze cultuur. Dat overmatige alcoholconsumptie slecht is voor de gezondheid, daar is iedereen het over eens. Wijnen en gedistilleerde dranken worden doorgaans echter gedegusteerd, in een ontspannen, feestelijke en sociale context. Bovenmatig drinken heeft geen plaats in deze context