Fiscale opbrengsten

In november 2015 besliste de federale regering om de accijnzentarieven op alle alcoholhoudende dranken flink te verhogen. Een fles sterkedrank werd gemiddeld 2,6 euro duurder. Die maatregel moest extra geld opbrengen om o.a. de taxshift te financieren.

Als gevolg hiervan kende de verkoop van wijn en gedistilleerde dranken in België een spectaculaire daling in 2016. In de loop van 2017 leek deze tendens zich te stabiliseren en was er geen verdere achteruitgang meer, maar van een verbetering is er geenszins sprake.

De inkomsten uit accijnzen en btw vallen daardoor voor de regering erg tegen. Door de omzetdaling in België kleuren ook de overheidscijfers rood. De toename in accijnsinkomsten van 52,5 miljoen euro in 2016 ten opzichte van 2015 wordt integraal tenietgedaan door de daling van de btw-inkomsten met 73 miljoen euro. Een nettoverlies van 21 miljoen euro was het trieste resultaat. In 2017 was de eindbalans een nettoverlies van 32 miljoen euro ten opzichte van 2015

Terwijl de reële verkoopvolumes in België sterk achteruitgingen, wijzen gegevens over grensaankopen erop dat deze sterk toenamen. Uit onze meest recente analyse, uitgevoerd door GfK bij Belgische gezinnen in maart 2017, blijkt dat de grensaankopen in Luxemburg bijvoorbeeld met 40% zijn gestegen sinds de accijnsverhoging in België. Deze toename was het sterkst voor mousserende wijn (+63%) en sterkedrank (+98%). En deze analyse houdt nog geen rekening met de parallelle import die is ontstaan, waardoor de fiscale opbrengsten verder zullen dalen.

Tewerkstelling

Omdat er minder alcohol wordt gekocht in België staat de sector onder druk. Uit een steekproef bij leden van onze federatie eind 2017 blijkt dat bij één op de vijf marktspelers er banen verdwenen zijn de voorbije twee jaar dat medewerkers regelmatig technisch werkloos zijn.