FOD Economie, K.M.O.
Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Inspectie
https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/structuur-fod-economie/organigram/de-algemene-directie

FOD Financiën,  Algemene administratie der douane en accijnzen
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
https://www.health.belgium.be/nl

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
http://www.favv.be

Région Wallonne, Agriculture
https://agriculture.wallonie.be/accueil

Vlaanderen, Landbouw en visserij
https://lv.vlaanderen.be/nl

spirits EUROPE : http://spirits.eu/

CEEV : http://ceev.eu/

IVCIE : http://ivcie.be/nl/

FostPlus : https://www.fostplus.be/

VAL-I-PAC : http://www.valipac.be/

VBO : http://www.vbo-feb.be/

FEVIA : https://fevia.be/nl

UNIZO : https://www.unizo.be

UCM : https://ucm.be

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame : https://www.jep.be