Met een productie van 1,32 miljoen flessen dit jaar zit Waalse wijn in de lift. Dit betekent immers een groei van ten minste 80% vergeleken met vorig jaar en van 40% ten opzichte van het recordjaar 2015, aldus L’Echo.

De reden van deze forse toename: bijzonder gunstige weersomstandigheden, in combinatie met een grotere productieoppervlakte (ongeveer 148 hectare).

Meer informatie over de oogsten in Wallonie.

En daar blijft het niet bij: in Limburg staan 100 hectare wijngaarden op stapel.

Ghislain Houben en zijn zoon Jeroen richtten onlangs « Jerom Winery » op. Zij willen de fruitproducenten van Haspengouw ertoe aanzetten om over te schakelen op wijnbouw. Meer info

Balans van de OIV 2018 over de wereldwijde situatie van de wijnbouw

Ter gelegenheid van het 41e Wereldcongres van de wijngaarden en de wijn gaf de algemeen directeur van de OIV, Jean-Marie Aurand, een algemene stand van zaken van de wijnbouwsector.

Hij maakte de balans op van de oppervlakte van de wijngaarden, de productie van druiven, de productie en de consumptie van wijn, de export- en importvolumes van wijn :

  • In 2017 bedraagt de wereldwijde oppervlakte aan wijngaarden 7 534 duizend hectare
  • De wereldproductie van druiven bedraagt 73 miljoen ton in 2017
  • De wereldproductie van wijnen (buiten sappen en most) wordt in 2018 geraamd op 279 miljoen hectoliter
  • De wereldwijde consumptie van wijnen in 2017 wordt geraamd op 244 miljoen hectoliter

U kunt het persdossier raadplegen via de link