History

Beheerscomité 18 juni 2004

Beheerscomité 18 juni 2004

De Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd werd opgericht in 1950. Ze heette toen nog de ‘Belgische nationale confederatie van de nijverheid en de handel in wijnen, geestrijke dranken en likeuren’. De confederatie groepeerde afzonderlijke en autonome beroepsverenigingen.

Ze wijzigde haar naam in 1988 naar ‘ De Belgische Federatie Wijn en Gedistilleerd’ en paste haar structuren aan. Dit was het begin van een consolidatie, aangedreven door de versterkte samenwerking met de deelfederaties uit verscheidene hoeken: De Belgische Beroepsvereniging der Handelaars in Wijnen en Spiritualiën; De Beroepsgroepering der Likeurstokers van België; De Beroepsvereniging der Agenten concessiehouders, makelaars, verdelers en producenten van wijne, speciale wijnen en gedistilleerde dranken “FEDEMARK”; Syndichampagne en Syndiscotch.

De herstructurering maakte van de BFWG een federatie met drie uitgesproken affiniteiten: de Belgische productie van wijn en/of gedistilleerd; de handel van wijn en de handel van gedistilleerd. Die vereniging is uitgegroeid tot een heterogene vereniging van kleine, middelgrote en multinationale bedrijven uit de sector. Tot op vandaag profileert ze zich als een ontmoetingsplaats waar die bedrijven kennis kunnen delen en de krachten kunnen bundelen, met respect voor ieders eigenheid.

Eind 2013 nam de BFWG na meer dan 25 jaar afscheid van algemeen directeur Jean-Jacques Delhaye. Zijn opvolger, Geert Van Lerberghe, werkte samen met de raad van bestuur een nieuwe strategie uit, gericht op de nieuwe economische en maatschappelijke uitdagingen waar de sector voor staat.