Missie

Vinum Et Spiritus is de Belgische federatie van de sector wijn en gedistilleerde dranken. Onze leden zijn producenten en handelaars van wijn en/of gedistilleerd. De vereniging is uitgegroeid tot een heterogene verzameling van kleine, middelgrote en multinationale bedrijven uit de sector. Wij vertegenwoordigen onze leden op alle niveaus, komen op voor hun belangen en faciliteren hen in het streven naar duurzame economische groei.

Vinum Et Spiritus wil een partner zijn van overheid en expertisecentra bij het promoten van een cultuur van verantwoord drinken als deel van een evenwichtige levensstijl, het ontraden van overmatig alcoholgebruik en het aanpakken van problematisch en schadelijk gebruik.

Doelstellingen

  • Uiting geven aan onze zorgplicht ten aanzien van de samenleving, via sensibiliseringscampagnes rond verantwoorde en gematigde consumptie en door onze bijdrage op vlak van duurzaamheid.
  • De economische belangen van de sector behartigen, waaronder het streven naar het herstel van een evenwichtige fiscaliteit .
  • Een positief reglementair kader verzekeren en beschermen voor de productie, promotie, verdeling en verkoop van wijnen en gedistilleerde dranken.
  • De structurele promotie coördineren van de diverse productgroepen ter bevordering van afzetmogelijkheden in binnen- en buitenland.
  • Frequente en efficiënte informatie-uitwisseling met de leden en hen een platform aanbieden dat actieve betrokkenheid mogelijk maakt.
  • Operationele diensten verstrekken aan onze leden.