Laatste nieuws

Rosé wijn is weer populair

Er moeten niet steeds nieuwe dingen uitgevonden te worden om een succesverhaal te schrijven. Ondanks een daling van de in België verkochte hoeveelheid wijn zien we een toename in de verkoop van rosé wijn. Wladimir Bratkowski van wijnhandel Chacalli Fine Wine uit Antwerpen laat zijn licht schijnen over deze trend in De Morgen

Seminarie over etikettering en reclame op 30 oktober 2019

Vinum Et Spiritus organiseert in samenwerking met experten van de Europese Commissie, de FOD Economie (economische inspectie), de FOD Volksgezondheid/FAVV, de Europese wijnfederatie, de Europese Spiritfederatie en de Jury voor Ethische praktijken in de Reclame (JEP), een seminarie over de etiketteringsregels voor wijn en gedistilleerde dranken en over de regels uit het convenant voor alcoholreclame.… Lees meer

Franse Ambassadeur huldigt Pascal Boussart

Op 21 juni jl. te Brussel heeft de heer Pascal Boussart, van de sprl Jacques Boussart in Binche en sinds vele jaren lid van onze Federatie, uit de handen van de Franse Ambassadeur, mevrouw Claude-France Arnould, de insigne van “Officier van de Mérite Agricole” ontvangen. Deze titel werd hem overhandigd als dank voor zijn onvermoeibare… Lees meer

Wist je dat…

Op 1 November 2015 stegen de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken respectievelijk met 30% en 40%. Een fles sterkedrank werd gemiddeld 2,6 euro duurder. Die maatregel moest extra geld opbrengen om o.a. de taxshift te financieren.

Bewust drinken

De federatie wil een partner zijn van de overheid en expertisecentra in het promoten van een cultuur van verantwoord drinken, als deel van een evenwichtige levensstijl.

Ze ontraadt overmatig alcoholgebruik en wil dat problematisch en schadelijk gebruik beter wordt  aangepakt.  Daarom  pleit  de  sectorfederatie  over  een  grondige  verduidelijking  en  bijsturing van de bestaande wetgeving over het gebruik van alcohol en een betere controle op de naleving ervan.