Laatste nieuws

Weet iemand hoe de bevolking denkt over alcohol en alcoholmisbruik?

De jongste jaren hebben we in de media een lawine aan negatieve berichten mogen lezen over alcohol en alcoholmisbruik. We kunnen de onderliggende bezorgdheid van gezondheidsorganisaties grotendeels delen maar de slinger lijkt duidelijk te zijn doorgeslagen naar de andere kant. De gezondheidsboodschap rond Tournée Minérale wordt steevast vergezeld door oproepen tot verdere prijsstijgingen, aanbodbeperkingen en… Lees meer

Wist je dat…

Op 1 November 2015 stegen de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken respectievelijk met 30% en 40%. Een fles sterkedrank werd gemiddeld 2,6 euro duurder. Die maatregel moest extra geld opbrengen om o.a. de taxshift te financieren.

Bewust drinken

De federatie wil een partner zijn van de overheid en expertisecentra in het promoten van een cultuur van verantwoord drinken, als deel van een evenwichtige levensstijl.

Ze ontraadt overmatig alcoholgebruik en wil dat problematisch en schadelijk gebruik beter wordt  aangepakt.  Daarom  pleit  de  sectorfederatie  over  een  grondige  verduidelijking  en  bijsturing van de bestaande wetgeving over het gebruik van alcohol en een betere controle op de naleving ervan.