Laatste nieuws

Hoe smaakt een ‘gin’ zonder alcohol?

De jongste jaren worden er binnen onze sector talrijke initiatieven genomen op vlak van product transformatie en van het creëren van alternatieve alcoholvrije dranken. Het RTBF programma ‘on n’est pas des pigeons’ organiseerde een blinde test en kwam tot verrassende conclusies. Bekijk de reportage op https://www.rtbf.be/auvio/detail_ca-ressemble-a-du-gin-ca-a-la-couleur-du-gin-mais-ceci-n-est-pas-du-gin?id=2346492

Wist je dat…

Op 1 November 2015 stegen de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken respectievelijk met 30% en 40%. Een fles sterkedrank werd gemiddeld 2,6 euro duurder. Die maatregel moest extra geld opbrengen om o.a. de taxshift te financieren.

Bewust drinken

De federatie wil een partner zijn van de overheid en expertisecentra in het promoten van een cultuur van verantwoord drinken, als deel van een evenwichtige levensstijl.

Ze ontraadt overmatig alcoholgebruik en wil dat problematisch en schadelijk gebruik beter wordt  aangepakt.  Daarom  pleit  de  sectorfederatie  over  een  grondige  verduidelijking  en  bijsturing van de bestaande wetgeving over het gebruik van alcohol en een betere controle op de naleving ervan.