Samen met onze leden ondernemen wij acties die bijdragen tot de promotie van een verantwoord alcoholgebruik.

Onze bijdrage

  • Gezamenlijke en eigen sensibiliseringscampagnes

Vinum Et Spiritus en haar leden voeren gezamenlijke campagnes met alle betrokken, maatschappelijke actoren. Wij willen mensen bewust maken van het grote belang van een gematigd alcoholgebruik en hen engageren om dit ook in de toekomst te blijven doen. Naast de vele CSR-campagnes van haar individuele leden, investeert de sectorfederatie van wijn en gedistilleerde dranken zelf continu in het promoten van het gematigd gebruik van al haar producten als deel van een evenwichtige levensstijl.

  • Vrijwillige initiatieven op het vlak van consumenteninformatie

Vinum Et Spiritus en haar leden engageren zich, binnen haar Europese federatie en in uitvoering van een beslissing van de Europese Commissie, tot een aangepaste en betekenisvolle vermelding van de energiewaarden en het alcoholvolume op haar producten. Deze informatie wordt bezorgd per productcategorie en per standaardconsumptie, op basis van 10 gram pure alcohol en uitgedrukt in ml, gebruik makend van het etiket en/of via innovatieve communicatiemiddelen (QR-codes, apps, of websites). Deze aanpak biedt de mogelijkheid om diverse informatie (caloriewaarde, richtlijnen voor een verantwoorde consumptie…) te combineren en ze vlot aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Een vermelding van de minimumleeftijd op het etiket is niet nodig, indien dezelfde minimumleeftijd geldt voor alle alcoholhoudende dranken.

Gezondheidswaarschuwingen onder de vorm van logo’s op de verpakkingen achten we bespreekbaar  voor zover de vermelde boodschappen een ondersteuning zijn van de principes van het door Vinum Et Spiritus voorgestelde algemeen alcoholplan, mits hiermee geen belemmeringen voor het vrije handelsverkeer worden gecreëerd en mits deze bijkomende vermelding geen bijkomende kostenfactor vormt die de prijs voor de consument doet toenemen.

  • Zelfregulering inzake reclame, marketing en promotie

Er bestaat momenteel geen bewijs van een causaal verband tussen reclame en drinkgedrag. Toch kan niet ontkend worden dat reclame als doel heeft het publiek te informeren en te beïnvloeden.

In een geest van zelfregulering en verantwoordelijkheid nemen, organiseert Vinum Et Spiritus voor haar leden opleidingen over verantwoorde marketing, reclame en sponsoring.

Marketingacties, reclamecampagnes of sponsoring kunnen enkel gericht zijn op de bevordering van matig alcoholgebruik als deel van een evenwichtige levensstijl.

Verder heeft de sectorfederatie zich recent akkoord verklaard met aanpassingen aan het alcoholconvenant met het JEP (het onafhankelijk zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector) met het oog op extra garanties voor een betere werking ervan.

  • Ontwikkeling en promotie van alcoholvrije alternatieven

Een belangrijk element in het bevorderen van gematigd alcoholgebruik is het beschikbaar stellen en promoten van alcoholvrije alternatieven. Wijn en gedistilleerde dranken worden vaak gedegusteerd in een ontspannen, feestelijke en sociale context waar overmatig alcoholgebruik dus geen plaats heeft. De leden van Vinum Et Spiritus investeren in de ontwikkeling en promotie van kwaliteitsvolle, licht alcoholische en alcoholvrije alternatieven, voor mensen die weinig of geen alcohol willen of kunnen drinken of die wensen af te wisselen.

  • Intense samenwerking met de gehele alcoholsector

In samenwerking met de horecafederaties, de Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FeBeD), werkt Vinum Et Spiritus verder aan extra engagementen op het vlak van reclame, de vorming van alcoholverkopers en het besteden van aandacht aan een striktere naleving van de minimumleeftijd.

Het is bovendien de wens van Vinum Et Spiritus om de samenwerking en de gezamenlijke engagementen te verbreden met het oog op het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie als een deel van een evenwichtige levensstijl.

Het toekomstig alcoholbeleid kan beter vanuit de gemeenschappelijke sector worden ondersteund.

In Nederland is het STIVA (“Stichting Verantwoord Alcoholgebruik”), als samenwerkingsverband tussen bier, wijn en gedistilleerde dranken, een zeer goed voorbeeld. Hun missie inzake verantwoorde alcoholmarketing, verantwoorde alcoholconsumptie en duidelijke communicatie vervullen zij met verve, via zelfregulering, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek.

Een Belgische STIVA zou voor een verdere mentaliteitswijziging en een zichtbare verandering kunnen zorgen, zonder dat de belastingbetaler hiervoor de kosten moet dragen, want gefinancierd door alle betrokken actoren.