Partners

 

 

FOD Economie, K.M.O.

Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Inspectie

  

  

FOD Financiën  Algemene administratie der douane en accijnzen

 

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

 

 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 

 

Région Wallonne

 

 

Vlaanderen

 

spirits EUROPE

Acts as the European representative body for producers of spirit drinks with a membership comprising of 32 national associations representing the industry in 25 countries as well as a group of leading spirits producing companies.

 

CEEV

The CEEV is the professional body of the EU industry and trade in wines representing 23 national associations and more than 7.000 companies

 

IVCIE

De Interregionale Verpakkingscommissie (afgekort als IVC) is een openbare instelling die door de 3 Gewesten van het land, zijnde het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gezamenlijk in het leven werd geroepen om een geharmoniseerd beheer te verzekeren inzake verpakkingsafval.

 

FostPlus

Fost Plus is een private organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

 

 

VAL-I-PAC

VAL-I-PAC werd opgericht op initiatief van de Belgische economische wereld en heeft als doel de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en coördineren.

 

VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen Als is de interprofessionele werkgeversorganisatie die meer dan 50.000 ondernemingen uit de drie gewesten van ons land vertegenwoordigt.

 

 

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten.

 

 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame is het zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector in België.