Wereldwijnproductie: eerste schattingen

Op 27 maart, tijdens haar bijeenkomst in de Commissie over de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, heeft de Europese Commissie de eerste ramingen gepresenteerd die op 15 maart 2019 zijn gemaakt voor de wijnproductie in de Europese Unie. Meer info  

Herschikking van verordening 607/2009: BOB/BGA, traditionele aanduidingen en etikettering van sommige wijnbouwproducten

In het kader van de afstemming met het Verdrag van Lissabon werden sinds 2015 al verscheidene Europese verordeningen herzien door de Europese Commissie, waaronder de wijnbouwverordening 607/2009. Deze herziening is nu afgelopen en de twee nieuwe verordeningen zijn op 11 januari 2019 verschenen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie. Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33… Lees meer