Het kan bijna niet anders of u heeft het voorbije jaar wel eens iets gehoord over cyberaanvallen en cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit is niet alleen een probleem voor grote ondernemingen maar steeds vaker ook voor zelfstandigen en kmo’s. Tegelijkertijd weten we dat zij veel minder beschermd zijn. Cybercriminaliteit kan nochtans erg belangrijke kosten voor u tot gevolg hebben. Ook in het kader van de gegevensbescherming (GDPR) speelt cyberveiligheid een belangrijke rol.

U kan door een aantal eenvoudige handelingen uw cyberbescherming reeds gevoelig verhogen. Als uw beroepsorganisatie in samenwerking met De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO waar onze Federatie vertegenwoordigd is (zie hun nota) willen we u daarmee op weg helpen. Daarom stellen we u twee concrete, eenvoudige instrumenten voor: de KMO Cyber Security scan en kit.

  • De scan leert u hoe het met uw cyberbescherming gesteld is en wat u kan doen om die te verbeteren. Het is een korte, online vragenlijst die u op basis van uw antwoorden een praktisch en op uw situatie afgestemd advies geeft. Doe de scan hier: https://www.cybersecuritycoalition.be/nl/kmo-security-scan/
  • De kit biedt u een aantal handige hulpmiddelen om uw personeel en uw klanten te informeren en te sensibiliseren. De kit bevat daartoe voor vier verschillende thema’s (phishing, paswoorden, social engineering en GDPR) telkens een affiche, een e-mail en een presentatie. Bekijk de kit hier: https://www.cybersecuritycoalition.be/nl/resource/cyber-security-kit/

Zich bewust zijn van cyberrisico’s is een eerste stap maar zich beschermen vergt daadwerkelijke actie. Begin alvast met deze twee eenvoudige instrumenten om uw veiligheid te verhogen.

Succes!