Het Euromonitor rapport bevestigt dat de verkoopvolumes in België van alcoholhoudende dranken dalen en eerder dit jaar berichtten wij over de GfK analyse waaruit bleek dat in de drie jaar na de accijnsverhoging uit november 2015 de aankopen van gedistilleerde dranken door belgen in onze buurlanden bijna is verdrievoudigd.

Op 16 juli 2019 publiceerde Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, nieuwe cijfers Belgische voedingsindustrie (zie onder andere grafiek op pagina 18). We citeren graag hun voorzitter Jan Vander Stichele : “We roepen toekomstige regeringen dan ook op om komaf te maken met die typische Belgische lasagne aan accijnzen, taksen en heffingen op voeding. Die zijn vaak ingegeven door louter budgettaire overwegingen, maken onze producten te duur en stimuleren grensaankopen. Daarbij verliezen we allemaal!”

Het mag u dan ook niet verwonderen dat onze analyse van de contraproductieve effecten van de accijnsverhoging afgelopen weekend opnieuw door diverse media werd opgepikt (HLN 03082019) en vervolgens gretig werd becommentarieerd op de sociale media.