Baseren wij ons op verifieerbare feiten en cijfers, dan is de conclusie dat het met verantwoord alcoholgebruik in België de goede kant op gaat. In vergelijking met 10 jaar geleden zijn de statistieken postief. De groep Belgen die op een gematigde manier alcohol gebruikt, als onderdeel van een evenwichtige levensstijl, wordt groter. Er is weliswaar nog steeds een beperkte groep van mensen (6%) die overmatig alcohol consumeert of op een onverantwoorde manier drinkt. Deze groep moet nog kleiner worden. De directe en indirecte maatschappelijke kosten ten gevolge van overmatig alcoholgebruik (gezondheidsproblemen, gevolgen van rijden onder invloed enz.) kunnen nog verder naar beneden, indien deze beperkte groep meer aandacht krijgt en krachtdadiger wordt aangepakt.