Wij zijn grote voorstander van preventieve acties zoals informatieverschaffing, educatie over de schadelijke gezondheidseffecten van alcoholmisbruik, specifieke acties gericht naar probleemdrinkers en het uitsluitend verantwoord verkopen en schenken van alcohol. De sector pleit bovendien voor een nultolerantiebeleid t.a.v. specifiek probleemgedrag en kwetsbare doelgroepen. Zo steunt Vinum Et Spiritus alle inspanningen van de overheid om incidenten en ongevallen op de weg, als gevolg van rijden onder invloed, tot nul te herleiden. Lees hier meer over het engagement van de sector.