84% van de Belgen drinkt alcohol. Maar slechts een kleine groep –  6% van de Belgen die alcohol drinkt – is geneigd om te veel te drinken (bron: WIV-­‐ISP, Gezondheidsenquête). Vinum Et Spiritus baseert zich daarvoor op een  aanbeveling die reeds decenia lang weerhouden wordt in de meeste Europese landen: maximum 14 glazen alcohol per week voor vrouwen en maximum 21 glazen alcohol wekelijks voor    mannen.     Ter     vergelijking:     in     2008     dronk     nog     9%     overmatig.     De bovenstaande richtlijn over gematigd alcoholgebruik werd de voorbije jaren gebruikt in ons land, ook al heeft  België  nooit  formeel  een  eenduidige  aanbeveling  aangenomen.  Sinds 2017 hanteert het VAD (Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen) in Vlaanderen een nieuwe aanbeveling van maximaal 10 glazen per week, dit voor zowel mannen als vrouwen. In Brussel en Wallonië blijft de vorige richtlijn evenwel van kracht.