Een accijnsverhoging is een verhoging van de indirecte belastingen, die worden geheven op de verkoop van verbruiksgoederen. In België is vooral sprake van accijns op alcoholische dranken, alcoholvrije dranken, tabak en brandstoffen. In november 2015 werden de accijnzen op wijnen en gedistilleerde dranken verhoogd met respectievelijk 31% en 41%.