Het niveau van alcoholconsumptie bij Belgische jongeren leunt sterk aan bij het Europese gemiddelde. Daarbij is een dalende trend van de frequentie van alcoholconsumptie bij jongeren met de leeftijd van 15/16-­jaar merkbaar (bron: The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs, ESPAD-statistieken, 2015). In 2011 was het percentage geheelonthouders 31% maar in 2015 is dat al toegenomen tot 43,8%. Op het vlak van alcoholmisbruik bij jongeren scoort België (Vlaanderen) trouwens bijzonder laag. Het percentage jongeren dat overmatig alcohol consumeert is gedaald van 29% naar 23,2%. Jonge mannen met een leeftijd tussen 15 en 24 jaar blijven echter wel een bijzondere risicogroep vormen wat het piekdrinken betreft (6 glazen of meer binnen de 2 uur).