De accijnsverhoging van november 2015 op wijn en gedistilleerde dranken is niet alleen economisch en fiscaal contraproductief gebleken, maar werkt evenmin als gezondheidsmaatregel. Zo was er een verschuiving van de aankopen in België naar de grens, en werd illegaal gestookt alcohol populairder.