Wij kunnen voorlopig niet anders dan refereren naar relatief oude gegevens. In de loop van 2018/2019 zullen resultaten van nieuwe statistieken, enquêtes en analyses over de alcoholconsumptie in België gepubliceerd worden. De huidige cijfers dateren van 2013, en zijn afkomstig van de gezondheidsenquête. Het volledige rapport is hier terug te vinden: https://his.wiv-isp.be/nl/sitepages/volledige_rapporten_2013.aspx