De combinatie van dalende verkoop- en stijgende consumptiecijfers ivm alcoholhoudende dranken wijst op de toenemende problematiek van grensaankopen, althans voor wijn en spirits. De inkomsten uit accijnzen mogen na 33 maanden en in vergelijking met 2015 dan wel met 160 miljoen euro zijn gestegen, wat minder is dan gebudgetteerd, maar wanneer we dit in rekening brengen met het verlies aan BTW tbv 198 Mio€ is er per eind oktober 2018 een nettoverlies van 38 miljoen euro (zie ons tabel over de fiscale ontvangsten). De overheidsbegroting geniet in totaal dus 655 miljoen euro minder ontvangsten uit alcohol dan initieel werd voorzien. Lees hierover meer in ons persbericht.