Op 17 juli van dit jaar ondertekenden Japan en de Europese Unie een economische samenwerkingsovereenkomst. Het akkoord voorziet in de afschaffing van douanerechten op meer dan 90% van de export van de EU naar Japan, onder meer op alle alcoholhoudende dranken. Het zal de positie van de Europese exportbedrijven en investeerders op de aanzienlijke Japanse markt nog versterken, waarbij stevige garanties zijn ingebouwd ter bescherming van de waarden en normen van de EU.

De export van wijn van de EU naar Japan is goed voor ongeveer een miljard euro en vertegenwoordigt in waarde het tweede belangrijkste landbouwexportproduct. In 2017 voerden Belgische bedrijven bijna 50 liter wijn uit naar Japan. Het akkoord voorziet in de afschaffing van de rechten ten belope van 15% die momenteel worden geheven op de uitvoer van wijn van de EU naar Japan. Voorts is een vlottere en snellere procedure ingevoerd voor de Japanse goedkeuring van essentiële additieven die de Europese wijnproducenten gebruiken.

De Japanse markt is al een grote markt voor Europese gedistilleerde dranken. In 2017 voerden Belgische ondernemingen bijna 42.584 liter zuivere alcohol uit naar Japan. Op tariefgebied waren de douanerechten immers al afgeschaft voor gedistilleerde dranken, waarvoor de bescherming van de GA’s (waaronder jenever) het meest in het oog springende voordeel is.

De onderhandelingen betroffen ook heel wat niet-tarifaire maatregelen. Zo zullen Europese bieren vanaf 2018 als dusdanig kunnen worden uitgevoerd, en niet langer als ‘alcoholhoudende frisdranken’.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op de website van de Europese Commissie via de link http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_en.htm alsook in de verschillende eraan verbonden documenten (informatiefiche, persbericht,…).