Er is een academisch debat over gezondheidswinsten die verbonden zijn met licht tot gematigd alcoholgebruik. Onderzoek heeft aangetoond dat licht tot gematigd gebruik van alcohol positieve gezondheidseffecten heeft, dit t.a.v. hart- en vaatziekten (25% minder kans), diabetes type 2 (30% minder kans) en dementie (25% minder kans), o.a. dankzij drempelverlagende, psychologische effecten zoals ontspanning en vermindering van stress. Enkel de toenemende kans op borstkanker is een uitzondering: het risico neemt hier ook al toe bij gematigde consumptie (5% meer kans). Wordt de totale mortaliteit in overweging genomen (de invloed van lichte tot matige alcoholinname op vroegtijdig overlijden), dan is de positieve invloed echter 20%. Deze cijfers zijn afkomstig van een onderzoek van Harvard University. Het volledige onderzoek vindt u hier terug: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/alcohol-full-story/ (studie is in het Engels).