Begin oktober is traditioneel de periode voor wijnfestivals en spirit proeverijen. Handelaars plaatsen hun mooiste aanbiedingen in de vitrine en zorgen voor een aantrekkelijk aanbod.

Zo ook bij sommige supermarkten waar op de normale prijs van een gedistilleerde drank een korting van 25% wordt toegekend bij aankoop van twee flessen.

 

 

 

 

We maken een rekensommetje ter verduidelijking :

Een ‘normale’ prijs van 18,89€ per fles is samengesteld uit de eenheidsprijs tbv 15,69€ verhoogd met 21% btw. Die eenheidsprijs valt uiteen in een naakte prijs tbv 7,24€ en de som van accijnzen en verpakkingstaks tbv 8,45€.

Wat gebeurt er nu bij de toekenning van de korting van 25% bij aankoop van twee flessen?

De totale eenheidsprijs wordt herleid tot 11,76 € per fles en valt uiteen in een naakte prijs van 3,31€ en de som van accijnzen en verpakkingstaks tbv 8,45€ (die integraal verschuldigd blijft en waarop je dus geen korting kan toestaan).

Conclusie:

Je merkt al snel dat de prijsdaling van 7,24€ naar 3,31€ meer bedraagt dan 25% en oploopt tot 54%.

Dergelijke (al dan niet geoorloofde) promotie-stunt wekt de indruk dat er bij de handel in alcoholhoudende dranken via buitensporige marges gemakkelijk geld verdiend wordt.

Het is belangrijk te beseffen dat dergelijke conclusie niet correct is. Een doorsnee handelaar heeft door de beperktere aankoopvolumes niet de mogelijkheid om soortgelijke prijskortingen aan te bieden en ziet zich aan de bovenzijde van de prijsvork ook beperkt door het risico van veel té grote prijsverschillen met de buurlanden.

De ene handelaar is de andere niet !