• Als sectorvertegenwoordiger erkent Vinum Et Spiritus het bestaan van een zorgplicht. Hierbij ligt de focus op gematigde consumptie van alcohol en het tegengaan van elke vorm van misbruik. Niet enkel tijdens de maand februari maar het ganse jaar door.  Op die manier kan alcohol deel blijven uitmaken van een evenwichtige levensstijl.
  • De wijn en spirit sector hebben dan ook de concrete ambitie om de burgers op een leesbare en begrijpbare wijze te informeren via een (digitaal) etiket met vermelding van de energiewaarden en ingrediënten maar ook met informatie over het sorteren en recycleren van verpakkingen en over aanbevelingen ivm verantwoorde consumptie. We doen dit het liefst in transparant overleg met de bevoegde overheden.
  • We zijn overtuigd dat de verkoop en de consumptie van alcohol enkel voor meerderjarigen zou mogen toegestaan worden. Op die leeftijd kunnen ze inschatten wat overmatig gebruik van alcohol met hun lichaam kan doen.
  • Zoals alle sectoren verkoopt, adverteert en benadert onze sector politici met argumenten om de belangen van de sector te behartigen. Dit laat zich één voor één verantwoorden door het feit dat effecten van gematigde alcoholconsumptie op ons lichaam door diverse objectieve wetenschappelijke studies als beperkt worden gekwalificeerd en omdat de gezondheidsinstellingen die onze overheden adviseren uitdrukkelijk pleiten voor een consumptie richtlijn van maximum 10 units per week.
  • De getoonde beelden ivm de verkoopstechnieken in studentenmiddens behoren inderdaad niet tot de ethische normen die vandaag in de sector gangbaar zijn.
  • De wereldgezondheidsorganisatie moedigt de overheden van de lidstaten aan om gebruik te maken van een zelfregulerend kader om alcoholreclame te regelen. De controle op de naleving gebeurt op een deskundige en transparante wijze met medewerking van de FOD Volksgezondheid en de inhoud van het alcoholconvenant wordt regelmatig aangepast aan de gewijzigde maatschappelijke noden. Dergelijke aanpassingen worden momenteel ook voorbereid. De resultaten van de toepassing en navolging van het convenant in België is zeer positief en beter dan het Europese gemiddelde.