Vinum Et Spiritus organiseert in samenwerking met experten van de Europese Commissie, de FOD Economie (economische inspectie), de FOD Volksgezondheid/FAVV, de Europese wijnfederatie, de Europese Spiritfederatie en de Jury voor Ethische praktijken in de Reclame (JEP), een seminarie over de etiketteringsregels voor wijn en gedistilleerde dranken en over de regels uit het convenant voor alcoholreclame.

Datum : 30 oktober 2019

Plaats : Hotel Thon Bristol Stephanie, Louisalaan 91-93 te 1050 Brussel

Inschrijvingen : Het aantal plaatsen is beperkt. Stuur het ingevulde inschrijvingsformulier aan info@vinumetspiritus.be. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Agenda:

09:00 – 10:00     Verwelkoming en koffie

10:00 – 10:10     Inleiding

10:10 – 11:00     Verplichte vermeldingen op etiketten van wijnen en gedistilleerde dranken
(Dhr Jacky Bloemen/Mevr Dominique Rooseleer, FOD Economie, Economische Inspectie)

  • Algemene principes uit verordening 1169/2011 en bijzondere principes uit verticale Europese en uit nationale en/of regionale reglementeringen van toepassing op de productgroepen van gedistilleerde dranken, wijnen en gearomatiseerde wijnen; Illustraties adhv concrete voorbeelden; Controlebeleid

11.00 – 11.30     Bijzonderheden : Samengestelde termen en zinspelingen (art 11 e.v. Verordening 787/2019) en ontwikkelingen ivm de handelsbenaming voor alcoholarme of –vrije dranken. (Mevr Chiara Imperio, Europese Commissie, DG Agri)

11:30 – 12:30     Facultatieve vermeldingen op etiketten van wijnen en gedistilleerde dranken
(Mevr Sarah Melina Siebel, SpiritsEurope en dhr Ignacio Sanchez Recarte, CEEV)

  • Art. 9 Verordening 1169/2011 en uitzondering voor wijnen en gedistilleerde dranken ivm vermelding van ingrediëntenlijst en energiewaarde
  • Toelichting bij de Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Europese Commissie en SpiritsEurope en bij de MoU tussen de Europese Commissie en Comité Vins

12:30 – 13:00     Specifieke taalwetgeving (Mevr Emmanuelle Moons, FAVV en Dhr Jean Pottier, FOD Volksgezondheid)

  • Officieel taalgebruik voor etiketten van wijnen en gedistilleerde dranken die op de Belgische markt verkocht worden
  • Verduidelijking betreffende de vermelding van de sulfieten
  • Controlebeleid

13:00 – 14:00     Lunch buffet

14:00 – 15:30     Regels inzake reclame voor alcoholhoudende dranken (Mevr Sandrine Sepul en dhr Bart Du Laing, JEP). Dit deel van het seminarie is voorbehouden aan producenten en handelaars in alcoholhoudende dranken en hun reclame agentschappen.

  • Overzicht recente jurisprudentie met aandacht voor veelvoorkomende inbreuken op het alcoholconvenant
  • Toelichting bij de inhoud en de concrete toepassing van de recent goedgekeurde bijlage bij het alcoholconvenant

Deelnameprijs: Leden : 65€ (voor- en namiddag sessie, incl lunch). Niet-leden : 200€ (enkel voormiddag sessie, incl lunch)