Belgische sectorfederatie voor wijn en gedistilleerde dranken roept op tot een gerichte en empirisch onderbouwde aanpak om schadelijk drankgebruik aan te pakken

Brussel, 26/03/2024 – Vinum Et Spiritus (VES) is vastberaden om de schadelijke gevolgen van alcoholmisbruik in België mee te helpen vermijden maar uit sterke twijfels bij diverse aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad van België omdat ze onvoldoende feitelijk onderbouwd zijn, te weinig bijdragen tot werkbare resultaten en ingaan tegen de goedgekeurde interfederale strategie.

 

De overgrote meerderheid van de Belgische consumenten drinkt met mate

VES maakt zich vooral zorgen over de simplistische en provocerende stelling van de Hoge Gezondheidsraad dat elke druppel alcohol gezondheidsschade veroorzaakt, want dergelijke bewering is misleidend.

De bewering dat er ”geen veilig niveau” bestaat, is in tegenspraak met tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek waarin wordt aangetoond dat gematigde alcoholconsumptie verenigbaar is met een gezonde levensstijl. De overgrote meerderheid van de Belgische consumenten drinkt immers alcohol op een gematigde en verantwoordelijke manier.

“Met de voorgestelde verplichte vermelding van begeleidende reclame slogans die onnodig angst en bezorgdheid aanwakkeren, krijgen consumenten niet de informatie aangereikt die hen kan helpen bij  het maken van individuele keuzes omtrent verantwoorde alcoholconsumptie.”  Geert Van Lerberghe – Algemeen directeur van Vinum Et Spiritus.

 

Een reclameverbod heeft geen invloed op overmatig alcoholgebruik

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad om alcoholreclame te verbieden ter bevordering van de volksgezondheid, lijkt al evenmin onderbouwd. Reclame is immers geen stimulans om het consumptievolume te verhogen en nog minder om een ongepast consumptiepatroon aan te praten, maar dient om ervoor te zorgen dat merken hun marktaandeel veilig stellen en om consumenten op de hoogte te brengen van innovaties.

Bovendien wordt de gedragscode voor alcoholreclame met succes beheerd door de Jury voor Ethische Praktijken in de Reclame (JEP) en voorbeeldig nageleefd en recent nog bijgestuurd door de deelnemende sectoren. Dit overboord gooien zonder zelfs een verbetering ervan mogelijk te maken betekent niets meer dan een bureaucratisch project met extra last voor de belastingbetaler.

 

Een maatschappelijk probleem veronderstelt een maatschappelijke aanpak

Om een complex probleem als alcoholmisbruik aan te pakken, zijn we voorstander van een constructieve “Whole of Society”-benadering waarbij de economische sectoren, de academische wereld, scholen, overheden en expertise centra samenwerken om dit gemeenschappelijke doel te bereiken.

Ondertussen zullen we ons als sector blijven inzetten om onze ambitie verder te realiseren,  door vrijwillig consumenten via de etiketten te informeren omtrent de energiewaarde en het aantal alcoholeenheden en door de implementatie van de nieuwe en duidelijke educatieve reclame slogan “Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid” waartoe de industrie zich onlangs vrijwillig heeft verbonden.

 

Perscontact

Geert van Lerberghe

Algemeen Directeur Vinum Et Spiritus

gv@vinumetspiritus.be

+32 478 74 26 87