Author Archives: Vinum et Spiritus

About Vinum et Spiritus

Vinum et Spiritus

Cancel Unfair Wine Spirit Tax

cancelunfairwinespirittax

 

Op 1 November 2015 stegen de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken respectievelijk met30% en 40%. Deze accijnsverhoging raakt niet enkel de producenten, maar tevens de gehele sector die garant staat voor om en bij de 35.000 jobs.

Na een tussentijdse evaluatie stellen we 2 opmerkelijke zaken vast:

 • De verkoop daalt met als gevolg dat de verwachte overheidsinkomsten op accijnzen ver uit blijven
 • De consument trekt naar het buitenland voor zijn aankopen

Om een evenwichtige fiscaliteit te bekomen, die de Belgische consumenten niet naar het buitenland duwt en waardoor de economische leefbaarheid van alle betrokken sectoren behouden blijft rekenen we op uw steun. Vinum Et Spiritus (de Belgische beroepsfederatie van wijn en gedistilleerde dranken) heeft daarom een online petitie gestart om de consumenten en de betrokkenen te sensibiliseren rondom deze problematiek.

Aangezien de accijnsverhoging ons direct treft, moedigen we u aan om:  

 

Uw steun wordt bijzonder gewaardeerd.

Bedankt !

Algemene Vergadering & Networking Event

UITNODIGING NETWORKING EVENT - INVITATION A L’EVENEMENT DE NETWORKING

Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie van wijn en gedistilleerde dranken, organiseert op 23 maart 2016 haar networking event in de Stokerij Rubbens te Wichelen. Wij bieden u graag de gelegenheid om kennis te maken met onze leden en met vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten. Het centrale thema betreft de opportuniteiten en uitdagingen in 2016 voor de wijn & spirits sector in België.

Le 23 mars 2016 Vinum Et Spiritus, la fédération belge des vins et spiritueux, organise son évènement de networking à la distillerie Rubbens à Wichelen. Vous aurez l’opportunité d’y rencontrer ses membres ainsi que les représentants de différentes instances officielles belges. Le thème central sera les opportunités et défis du secteur des vins & spiritueux en Belgique en 2016.

 

AGENDA

18u00 : Receptie – Réception

18u30 : Toespraak – Discours

              Michel Maus,
              Professor Fiscaal Recht – Professeur de droit fiscal
              Thema: Het belang van een evenwichtige fiscaliteit
              Thème : L’importance d’un régime fiscal équilibré

              Toespraak – Discours
              Kenneth Taylor,
              Burgemeester – Bourgmestre – Wichelen
              Thema: De impact van de sector voor de lokale economie
              Thème : L’impact du secteur sur l’économie locale

              Debat met vertegenwoordigers uit de sector
              Débat avec les représentants du secteur

20u00 : Walking dinner

 

PRAKTISCH – INFORMATIONS PRATIQUES

LOCATIE-LIEU : Stokerij Rubbens – Bohemen 101, 9260 Wichelen – Tel : 052/44.50.35

DATUM-DATE : 23/03/2016

PRIJS-PRIX : € 50 (INSCHRIJVEN – INSCRIPTION)

 

Wilt u graag deelnemen? Souhaiteriez-vous y participer ?

Laat het ons weten via info@vinumetspiritus.be vóór 1 maart 2016.

Confirmez votre participation avant le 1er mars 2016 à l’adresse suivante : info@vinumetspiritus.be.

 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus gelieve snel in te schrijven.

Le nombre de places disponibles est limité, nous vous conseillons de vous inscrire au plus vite.

 

 

Fiscale Handgranaat

24 Oktober 2015

Accijnsverhoging op alcoholische dranken

De regering gooit een fiscale handgranaat die ontploft in het gezicht van consument, handelaar en producent. En zelf verstopt ze zich.

 

Het was de bedoeling dat er in De Zevende Dag van zondag 25 oktober een debat zou komen over de drastische accijnsverhogingen op wijnen en sterke dranken die vanaf 1 november van kracht wordt. Jammer genoeg bleek geen van de meerderheidspartijen bereid om de confrontatie aan te gaan met de sectorfederatie Vinum Et Spiritus. Daarom werd het debat ter elfder ure afgeblazen.  

 

De regering gooit een fiscale handgranaat die ontploft in het gezicht van de consument, de handelaar en de producent, en zelf loopt ze hard weg en steekt de kop in het zand. Dit is een democratische besluitvorming onwaardig.

  

De boodschap die we graag tijdens een publiek debat aan de regering hadden meegegeven vindt u hierna:

 

De sector van wijn en gedistilleerde dranken vraagt

 

 1. Dat de datum van inwerkingtreding van de nieuwe accijnsverhoging zou worden uitgesteld naar ten vroegste 1 december 2015
 2. Dat de bevoegde ministers met ons een constructief debat zouden aangaan opdat we hen de noodzaak van een evenwichtige accijnspolitiek kunnen duidelijk maken.

  

De inwerkingtreding van de accijnsverhoging per 1 november 2015

 

 • Veroorzaakt bijkomende kosten. Producenten en handelaars dienen op nauwelijks 14 dagen hun brochures, prijslijsten, websites, catalogi… aan te passen. Dat is nauwelijks haalbaar en het zorgt bovendien voor onnodige en ondraaglijke bijkomende kosten.
 • Destabiliseert de normale werking. De aangekondigde drastische accijnsverhogingen doen een stormloop ontstaan op de winkels. Consumenten willen nog snel een voorraad inslaan om de prijsverhogingen vanaf 1 november te omzeilen. Om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen wordt heel de aanvoerketting onder druk gezet en dreigen zeer veel handelaars niet tijdig aangeleverd te worden
 • En is niet uitvoerbaar bij gebrek aan een gepubliceerd KB en dit op minder dan een week van 1 november. Dit is een schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur.

De bevoegde politici moeten inzien dat zij belang hebben bij een meer evenwichtige accijnspolitiek. Wat verstaan wij hieronder?

 

 • Ten eerste: Sinds 2013 zijn de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken door opeenvolgende verhogingen met respectievelijk 60 en 70% toegenomen : zowel voor de consument als voor de sector is het plafond bereikt. De ongebreidelde toename van accijnzen moet stoppen. Dat onze lokale producenten en handelaars nu proberen om volop tegemoet te komen aan deze vraag heeft te maken met het feit dat vanaf 1 november de verkoop in elkaar dreigt te zakken met alle gevolgen voor de economische leefbaarheid en tewerkstelling. Dus ook voor onze sector is inmiddels het plafond al lang bereikt.
 • De stormloop op alcoholische dranken, de toename van de verkoop met minstens 30% sinds de accijnsverhoging werd aangekondigd, toont duidelijk aan dat voor de consument het plafond is bereikt. Na 1 november zal de consument goedkopere alternatieven zoeken en hij zal die zeker vinden over de grens omdat de accijnzen daar véél lager zijn.
 • Ten tweede:  Het is niet langer aanvaardbaar dat de regering voor gelijkaardige producten twee maten en twee gewichten hanteert. Wij vragen dat bierproducten fiscaal op een gelijke wijze zouden behandeld worden als onze producten.
 • Ten derde : Ook de overheid heeft belang bij een meer evenwichtige accijnspolitiek die er mee kan voor zorgen dat de beoogde inkomsten wel degelijk zullen ontvangen worden. Dat zal nu zeker niet het geval zijn. De Vlaamse en Waalse consumenten zullen niet de Belgische schatkist spijzen, maar die van onze buurlanden waar wijnen en sterke dranken voortaan nog goedkoper zullen zijn ’

Ambacht in de kijker : Bernard Zacharias

OP 10 OKTOBER 2015  WERDEN 10 BELGISCHE AMBACHTSLIEDEN GEHULDIGD DOOR MINISTER WILLY BORSUS, ONDER MEER BEVOEGD VOOR KMO’s, ZELFSTANDIGEN EN LANDBOUW.  ONDER HEN BERNARD ZACHARIAS VAN DISTILLERIE RADERMACHER IN RAEREN.

Tien ambassadeurs vormen dit jaar het uithangbord van de ambachtelijke sector van onze economie en werden geselecteerd aan de hand van hun beroep, passie en expertise.

Bernard Zacharias

Bernard Zacharias

 

More Details

 

Seminarie Alcohol en Reclame

Vinum Et Spiritus werkt mee aan de correcte naleving van het convenant betreffende reclame voor alcoholhoudende dranken. 

Op 7 oktober jl organiseerden de Raad voor de Reclame, JEP, Unie van Belgische Adverteerders en Association of Communication Agencies samen met Vinum Et Spiritus, de federatie van Belgische Brouwers, Comeos, Horeca Vlaanderen, Fédération HoReCa Wallonie en Horeca Bruxelles, een opleiding rond zelf-disciplinaire regels van toepassing op het uitwerken van reclamecampagnes voor alcoholhoudende dranken.

 

004

De voornaamste bepalingen van het convenant werden in herinnering gebracht aan de hand van concrete voorbeelden uit de Jury-rechtspraak. Mevrouw Laure Alexandre (Spirits Europe), mevrouw Aibhinn Kelleher (Facebook) en de heer Mathieu Schneider (Brewers of Europe) brachten ons vernieuwende inzichten rond reclame via digitale en sociale media en betreffende aanbevelingen teneinde te vermijden dat minderjarigen zouden blootgesteld worden aan alcoholreclame.

005

 

In zijn slotwoord gaf de heer Fons Van Dyck , voorzitter van de Raad voor de reclame, nog mee dat reclame vandaag 360° communicatie is,  dat het over alle vormen van commerciële communicatie gaat en dat auto-regulering tot de kern, het DNA, van de moderne marketeer is gaan behoren.

Dit initiatief kon rekenen op heel wat belangstelling onder een ruim en gevarieerd publiek van marketeers en bedrijfsleiders. Het zal vermoedelijk om de twee jaar herhaald worden.

VERKOOP MET VERSTAND

Vinum Et Spiritus en de Belgische nachtwinkels werken samen om alcoholmisbruik door jongeren te vermijden. Vinum Et Spiritus creëerde een brochure die bedoeld is om uitbaters van nachtwinkel te helpen bij het verantwoord verkopen van alcoholische dranken. Een bijhorende zelfklever herinnert de verkoper en de consument aan de wettelijke minimum leeftijden.

 

Verkoop met verstand

De brochure werd opgesteld in drie talen waaronder het Engels en is bedoeld om ondernemers te ondersteunen bij het verantwoord verkopen van alcohol. Verkoop met Verstand. Dan beschermt u het imago en de reputatie van uzelf en uw zaak. En voorkomt u dat u uw vergunning kwijtraakt.

 

BELANGRIJK OM TE WETEN !

De wettelijke leeftijd voor de verkoop van alcoholhoudende dranken (>0,5% vol) is:

• 16 jaar voor alcoholhoudende dranken die gefermenteerd werden zoals (mousserende) wijn, bier, port, vermouth, sangria enz.

• 18 jaar voor sterke dranken (> 1,2 % vol) alc die niet enkel fermentatie ondergingen, maar ook distillatie, zoals rum, vodka, gin, whisky, premix, etc. )

 

HOE VOORKOMT U DAT TE JONGE KLANTEN ALCOHOL KOPEN IN UW ZAAK ?

• Maak klanten duidelijk dat u zich houdt aan de regelgeving.

• Verwijs naar de sticker waarop de leeftijdsgrenzen staan vermeld

• Vraag bij twijfel over de leeftijd om een legitimatiebewijs. Dit is zelfs een wettelijke verplichting.

• Hoe meer u van de leeftijdscontrole een standardpraktijk maakt, hoe eenvoudiger het wordt. Dus hoe vaker u het vraagt, hoe beter.

• Accepteer alleen officiële identiteitsbewijzen: een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Dus geen: studentenkaart, bibliotheekkaart of enig ander niet-officieel identiteitsbewijs.

 

HOE ZEGT U ‘NEE’ TEGEN EEN TE JONGE KLANT OF ALS DEZE ZICH NIET WIL LEGITIMEREN ?

• Herinner de klant aan de wettelijke verplichting: leg uit dat verkopen van drank aan te jonge klanten verboden is.

• Blijf rustig en vriendelijk, maar houd voet bij stuk. Roep eventueel de hulp van een collega in.

• Onderhoud goede contacten met de politie en aarzel niet om deze in te schakelen, indien nodig.

 

HOE BEREIDT U UW MEDEWERKERS VOOR ?

Verkopers worden helaas soms geconfronteerd met moeilijke klanten. Wat te doen?

• Zorg dat uw medewerkers de wetgeving kennen.

•Blijf altijd professioneel. Als een klant zich onbehoorlijk gedraagt, blijft u rustig en verheft u uw stem niet. Leg de klant uit dat de regels voor iedereen – dus ook voor hem – gelden.

• Treed op als team. Spreek samen een team strategie af hoe om te gaan met lastige klanten, zodat u eventueel kunt terugvallen op een collega. • Kom tijdig en met respect tussenbeide.

 

News Picture 4

Zelf wijn leren maken

Droom je ervan om je eigen wijngaard aan te leggen en je eigen wijn te maken? CVO COOVI heeft sinds kort de ideale opleiding voor jou. De opleiding is praktisch opgebouwd met veel oog voor het werk in de wijngaard, het maken van de wijn en de theorie die aan de basis ligt. Elke student krijgt aan het begin van de opleiding witte of blauwe druiven om er zelf wijn van te maken, te experimenteren en het resultaat van de blend samen te proeven.

 

Het programma is een mooi evenwicht tussen theorie, praktijk in de wijngaard en het maken van de wijn. We bezoeken regelmatig een gerenommeerde Belgische wijnbouwer, trekken naar een plantenkwekerij en proeven het potentieel van Belgische wijn.

Meer info: http://www.coovi.be/volwassenenonderwijs/opleiding/technicus-fermentatieprocessen-wijnen of bij de lesgever 
Patrick Nijs: patrick@flessengeluk.be – 0497 38 75 43

Alcohol en reclame, welke zelfdisciplinaire regels moeten gevolgd worden ?

De Raad voor de Reclame, JEP, UBA en ACC organiseren, samen met Vinum Et Spiritus, de federatie van Belgische Brouwers, Comeos, Horeca Vlaanderen, Fédération HoReCa Wallonie en Horeca Bruxelles, een opleiding waarin wordt uitgelegd welke zelfdisciplinaire regels men bij het uitwerken van reclamecampagnes voor alcoholhoudende dranken moet respecteren.

In de opleiding wordt ingegaan op het Convenant inzake reclame voor en marketing van

alcoholhoudende dranken en wordt bijzondere aandacht besteed aan de aanbevelingen op

Europees niveau betreffende communicatie op sociale netwerken.

Deze opleiding zal plaatsvinden op woensdag 7 oktober 2015 van 9.00 tot 12.30 bij UBA, Antwerpselaan 2 te 1853 Strombeek-Bever (D.E. MAster Blenders 1753)