Geert Van Lerberghe is directeur van Vinum et Spiritus, de Belgische sectorfederatie van wijn en gedistilleerde drank

In de strijd tegen alcoholmisbruik hebben al veel maatregelen het licht gezien. Tal van initiatieven zijn erop gericht misbruik aan te pakken, en dan vooral bij jongeren. Alcohol is een product voor volwassen consumenten, dit blijven we ook vanuit onze beroepsfederatie benadrukken. Bij Vinum Et Spiritus vragen we ons dan ook af waar het politieke draagvlak voor een algemene minimumleeftijd blijft.

Verschillende expertisecentra, mutualiteiten en verenigingen van kinderartsen hebben al uitgebreid gedocumenteerd hoe jonge gebruikers vanwege biologische, sociale en psychologische factoren kwetsbaarder zijn voor de gevolgen van excessieve alcoholinname. Ondanks beproefde initiatieven zoals Tournée Minérale en uitgebreide preventiecampagnes is er nog steeds veel ruimte voor verbetering in het beschermen van minderjarigen. Binge drinken bijvoorbeeld leidt er ook vandaag nog toe dat er wekelijks gemiddeld 43 jongeren tussen 12 en 17 jaar op de spoedafdeling terechtkomen met een alcoholvergiftiging.

Alcoholpreventie gericht op jongeren

In preventiecampagnes gericht op jongeren wordt er nog vaak een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten alcoholische dranken. Het idee leeft dat de ene alcoholsoort schadelijker zou zijn dan de andere, waardoor op verschillende producten ook een andere minimumleeftijd ligt. Nochtans toont een recente studie aan dat er geen merkbare verschillen zijn tussen gematigde consumptie van de verschillende soorten alcohol wat betreft het effect op de gezondheid. A drink is a drink, geen enkele alcoholhoudende drank is intrinsiek veiliger of gevaarlijker voor de gezondheid dan een andere. Meer nog, de meest schadelijke drinkpatronen worden doorgaans geassocieerd met de meest geconsumeerde drank in een land.

Daarnaast is België ook een van de weinige Europese landen waar het nog legaal is om alcohol te verkopen aan minderjarigen. In Nederland werd de minimumleeftijd voor de verkoop van alcohol in 2014 al geharmoniseerd naar 18 jaar voor alle productcategorieën. Sindsdien is de naleving van deze leeftijdsgrens door alcoholverkopers zienderogen verbeterd. Bovendien is volgens een bevraging die werd uitgevoerd door de Onafhankelijke Ziekenfondsen in België het maatschappelijk draagvlak voor een algemene minimumleeftijd aanwezig, met zeven op de tien Belgen die hier voorstaander van zijn.

Onze producenten en verkopers zetten zich dagelijks in om alcohol op duurzame wijze te produceren en tot bij de consument te brengen. Zij zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die ze dragen naar de consument toe en zijn vragende partij voor een coherent en vooral duurzaam alcoholbeleid, dat op lange termijn is vol te houden. Het huidige onderscheid dat gemaakt wordt tussen alcoholhoudende dranken mist een objectieve grond en vooral het gebrek aan eenduidigheid in de regels is nefast voor een effectief alcoholbeleid. Een algemene minimumleeftijd van 18 jaar op alcoholverkoop zou niet alleen duidelijkheid scheppen voor producent en consument, het zou ook een niet te missen signaal zijn van de regering dat zij effectief minderjarigen wil beschermen.