Een degelijk preventiebeleid betrekt alle stakeholders

Geert Van Lerberghe is directeur van Vinum Et Spiritus, de Belgische sectorfederatie van wijn en gedistilleerde drank De voorbije weken is het debat rond verantwoord alcoholgebruik weer stevig opgeflakkerd. Tournée Minérale deed ons voor de zesde keer stilstaan bij onze consumptie, de gevolgen van overmatig alcoholgebruik en de voordelen van een alcoholstop. Terecht, voor een… Lees meer

Behoefte aan wat expertise ivm etiketteringsregels en alcoholreclame?

De etiketten op een fles wijn, tussenproduct of gedistilleerde drank verdienen uw volle aandacht. Zo zijn zij onderworpen aan horizontale en vertikale verordeningen waarin verplichte vermeldingen werden opgenomen. Diverse verordeningen werden recent op tal van vlakken gewijzigd. Zelfs bij afwezigheid van verplichte vermeldingen (zoals voor energiewaarde of ingrediënten) zijn er belangrijke ontwikkelingen rond vrijwillige sectorengagementen… Lees meer

Formeel engagement van de spiritsector om consumenten beter te informeren

Een recente studie van April 2019 door het Europees Parlement wijst op enkele nieuwe inzichten rond de wijze waarop consumenten dienen geïnformeerd worden omtrent voedingsmiddelen in het algemeen. ”Food Labelling for Consumers: EU Law, Regulation and Policy Options”. Informatie over voedingswaren moet dienstig zijn voor een grote meerderheid van consumenten en moet eveneens van aard… Lees meer

Alcoholreclame

Het zelf-regulerend kader voor alcoholreclame functioneert goed maar staat onder druk van de anti-alcoholbeweging die oproept om alcoholreclame te verbieden of aan strengere regels te onderwerpen. We zijn niet onder de indruk van recente beleidsaanbevelingen die de UGent (ism VAD en Univers Santé) onlangs heeft naar buiten gebracht. Dit neemt niet weg dat we samen… Lees meer

Zet alcoholreclame aan tot alcoholmisbruik ?

Dergelijk causaal verband werd tot op heden nog niet wetenschappelijk aangetoond. Dat neemt niet weg dat de ridders van de anti-alcoholbeweging steevast oproepen tot het instellen van een reclameverbod voor alcohol. Of het ooit zover komt is koffiedik kijken maar er beweegt duidelijk wat. Een alcoholreclame verbod lijkt een buitenproportionele maatregel en de kans dat… Lees meer

Weet iemand hoe de bevolking denkt over alcohol en alcoholmisbruik?

De jongste jaren hebben we in de media een lawine aan negatieve berichten mogen lezen over alcohol en alcoholmisbruik. We kunnen de onderliggende bezorgdheid van gezondheidsorganisaties grotendeels delen maar de slinger lijkt duidelijk te zijn doorgeslagen naar de andere kant. De gezondheidsboodschap rond Tournée Minérale wordt steevast vergezeld door oproepen tot verdere prijsstijgingen, aanbodbeperkingen en… Lees meer

De ene drug is de andere niet

Bepaalde politici in Nederland pleiten voor een nieuw drugbeleid en voor de legalisering van XTC. ’Waarom zou je XTC verbieden als alcohol legaal is’, vragen ze zich af. De burgmeester van Breda beweert zelfs dat XTC minder schadelijk is dan alcohol. [HLN 17.12.2018 en De Morgen 19 12 2018] Ook expertisecentra bij ons hebben wel… Lees meer

VAD leerlingenbevraging schooljaar 2016-2017

Met de jaarlijkse leerlingenbevraging houdt VAD al twee decennia lang de vinger aan de pols wat betreft het gebruik van alcohol, tabak, medicatie en illegale drugs en het gok- en gamegedrag bij leerlingen uit het secundair onderwijs (ASO, BSO en TSO). De onderzoeksresultaten uit het schooljaar 2016-2017 brengen enkele nieuwe trends aan het licht. Het… Lees meer