De voorbije weken werd in de media bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe studieresultaten ivm alcoholgebruik bij jongeren. Maar de ene studie is de andere niet! Wij hebben deze studies van nabij bekeken en hierna leest u onze bevindingen.

Begin deze maand publiceerde vzw Drugpunt de resultaten van het online onderzoek naar ‘indrinken’ bij 6.723 Oost-Vlaamse jongeren tussen 12 en 26 jaar. (Het volledige rapport leest u hier en voorts leest u de artikelen uit De Morgen) Met ‘indrinken’ bedoelt men dat jongeren thuis of bij vrienden alcohol drinken voor dat ze later op de avond op café of naar de disco gaan.  Het onderzoek geeft aan dat supermarkten en nachtwinkels de plaats bij uitstek zijn waar leeftijdsgroepen aan wie nog geen alcohol mag verkocht worden alcohol kopen en dat indrinken doorgaans plaatsvindt in een private, zelden gesuperviseerde setting. De aangehaalde redenen zijn : voor de gezelligheid, omdat het goedkoper is en om in de stemming te komen.

Tijdens een debat in het Vlaams parlement heeft Vlaams minister voor Volksgezondheid Jo Van Deurzen het bedenkelijk niveau van de studie en van de gecommuniceerde conclusies sterk bekritiseerd. De resultaten zijn onbetrouwbaar en de meeste beleidsaanbevelingen zijn niet gebaseerd op feiten. Zo ligt de nadruk op sterke drank terwijl bier de grootste boosdoener is qua ‘indrinken’. Nachtwinkels worden geviseerd terwijl aankopen even goed in supermarkten gebeuren. De studieresultaten wekken eveneens de indruk dat het minder problematisch zou zijn om alcohol in een horecazaak te consumeren omdat hier steeds een vorm van controle zou aanwezig zijn. Maar ook deze laatste stelling is betwijfelbaar nu er eerder deze maand aan het licht kwam dat de controleurs van de dienst volksgezondheid in 2017 tweemaal meer boetes hebben opgelegd dan het jaar ervoor wegens het niet naleven van de regels inzake de verkoop van alcohol aan minderjarigen. (lees het artikel van La Dernière Heure en die van Belga)

Op 17 mei ’18 publiceerde de VAD de resultaten van een onderzoek naar middelengebruik bij studenten, maw naar tabak, alcohol, medicatie en illegale drugs. Het onderzoek werd tussen maart en april 2017 verricht bij 36.041 studenten uit Vlaamse en uit Nederlandstalige universiteiten en hogescholen in Brussel. Het rapport zelf telt 194 pagina’s (lees meer) maar hierna vindt u het persbericht (lees meer) en onze analyse (lees meer).

In de hoofden van beleidsmakers wordt een strengere regulering rond wijn en gedistilleerde drank vaak verantwoord op basis van een veronderstelde associatie met problematisch gebruik. De VAD studie geeft nu aan dat de Vlaamse studenten doorgaans verantwoord omgaan met wijn en gedistilleerde drank en dat onze producten minder regelmatig worden gedronken dan bv. bier.