De jongste jaren hebben we in de media een lawine aan negatieve berichten mogen lezen over alcohol en alcoholmisbruik. We kunnen de onderliggende bezorgdheid van gezondheidsorganisaties grotendeels delen maar de slinger lijkt duidelijk te zijn doorgeslagen naar de andere kant. De gezondheidsboodschap rond Tournée Minérale wordt steevast vergezeld door oproepen tot verdere prijsstijgingen, aanbodbeperkingen en een verbod op het voeren van reclame. Zijn dergelijke doemscenario’s wel nuttig en nodig om alcoholmisbruik tegen te gaan?

Als sector pleiten we al geruime tijd voor een meer evenwichtige benadering zoals dit onlangs ook door de nieuwe regering in Nederland werd mogelijk gemaakt. Met de verkiezingen in aantocht leek het ons opportuun om de burger grondig te bevragen naar diens opvattingen over alcohol, alcoholmisbruik en de concrete aanpak ervan.

Hierna leest u ons persbericht waarin we het eerste deel van de resultaten oplijsten. Als we ze voor u samenvatten kunnen we stellen dat de belg heel graag alcohol drinkt, dat hij onvoldoende op de hoogte is van de effecten ervan of van de reglementering ter zake, dat de belangrijkste vormen van alcoholmisbruik sterk worden afgekeurd en dat de belg eerder positief staat ten aanzien van efficiënte en concrete maatregelen die misbruik helpen te vermijden. Zie ook het artikel verscheent in La DH van 11 februari 2019

Met dergelijke resultaten kan de volgende regering ongetwijfeld een evenwichtig alcoholplan opbouwen.