Vanaf juli gelden nieuwe regels ivm het alcoholslot. Ze worden opgelegd aan chauffeurs die een te hoog alcoholgehalte in het bloed hebben. De kostprijs ervan is hoog, voornamelijk als gevolg van het hersteltraject. Vinum Et Spiritus is echter voorstander van de verplichte uitrusting van elk nieuw voertuig met een alcoholslot. In dat geval, gaat het om een ingrijpende preventieve maatregel met een verwaarloosbare kost.

Stevige drinkers die toch met een te hoog alcoholgehalte achter het stuur plaatsnemen, zullen vanaf 1 juli van de rechter verplicht een alcoholslot gepresenteerd krijgen (van 1 tot 3 jaar of levenslang), bovenop de bestaande vervallenverklaring van minstens 3 maand en de verplichting om de 4 herstelexamens af te leggen. Dat is in de eerste plaats bedoeld voor zware recidivisten die al veroordeeld werden voor een alcoholintoxicatie van minstens 1,2 promille binnen de drie jaar.
Rechters zullen ook verplicht zijn om een alcoholslot op te leggen aan personen die betrapt werden, zelfs eenmalig, met een zeer hoog alcoholgehalte van minstens 1,8 promille. In dat geval kan de rechter echter afwijken van het alcoholslot mits uitdrukkelijke motivering.
Voor andere alcoholovertredingen behouden rechters de mogelijkheid (zonder daartoe verplicht te zijn) om het alcoholslot op te leggen. Nieuw is dat rechters het alcoholslot steeds kunnen uitsluiten voor bepaalde voertuigcategorieën (behalve voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan) om de professionele situatie van de overtreder niet in gevaar te brengen.
Aan het alcoholslot is een hoog prijskaartje verbonden van ongeveer 3500 EUR voor een veroordeling tot 1 jaar en tot ongeveer 6000 EUR voor een veroordeling tot 3 jaar.