Seminarie over etikettering en reclame op 30 oktober 2019

Vinum Et Spiritus organiseert in samenwerking met experten van de Europese Commissie, de FOD Economie (economische inspectie), de FOD Volksgezondheid/FAVV, de Europese wijnfederatie, de Europese Spiritfederatie en de Jury voor Ethische praktijken in de Reclame (JEP), een seminarie over de etiketteringsregels voor wijn en gedistilleerde dranken en over de regels uit het convenant voor alcoholreclame.… Lees meer

Franse Ambassadeur huldigt Pascal Boussart

Op 21 juni jl. te Brussel heeft de heer Pascal Boussart, van de sprl Jacques Boussart in Binche en sinds vele jaren lid van onze Federatie, uit de handen van de Franse Ambassadeur, mevrouw Claude-France Arnould, de insigne van “Officier van de Mérite Agricole” ontvangen. Deze titel werd hem overhandigd als dank voor zijn onvermoeibare… Lees meer

Wijnproductie in België en in de rest van de wereld

Volgens het persbericht van de FOD Economie van 30 juli 2019 blijft de Belgische wijnsector groeien en is er zelfs sprake van een verdubbeling van de productie t.o.v. 2017. Meer detail in het persbericht https://news.economie.fgov.be/178659-uitzonderlijke-productie-van-belgische-wijn-in-2018 Bovendien, op 13 juli 2019, publiceerde het OIV haar ‘2019 report on the world vitivinicultural situation‘ betreffende de wijnproductie en… Lees meer

Mededeling betreffende de inwerkingtreding van productfiches voor vernieuwde geografische aanduidingen uit de categorie van de met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde dranken.

Het is voor de meeste marktoperatoren inmiddels bekend dat de productfiches voor de met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde dranken (Genièvre/Jenever/Genever, Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever, Jonge jenever/jonge genever, Oude jenever/oude genever, Hasseltse jenever/Hasselt, Balegemse jenever, O’ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever, Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie, vruchtenjenever, Genièvre Flandre Artois en Kornbrand) na uitgebreide sectorconsultatie werden aangepast waardoor de kwaliteitsvolle kenmerken alsook… Lees meer

De voedingsindustrie steunt onze oproep aan de toekomstige regering om de taksen en accijnzen op voeding te verminderen.

Het Euromonitor rapport bevestigt dat de verkoopvolumes in België van alcoholhoudende dranken dalen en eerder dit jaar berichtten wij over de GfK analyse waaruit bleek dat in de drie jaar na de accijnsverhoging uit november 2015 de aankopen van gedistilleerde dranken door belgen in onze buurlanden bijna is verdrievoudigd. Op 16 juli 2019 publiceerde Fevia,… Lees meer

Paul Haelterman, de gentleman-ondernemer

Drie decennia later kunnen ze terugkijken op een indrukwekkend parcours. De omzet van het bedrijf is tussen 1994 en 2018 gestegen van 15 tot 135 miljoen euro, en in plaats van de oorspronkelijke 50 telt het bedrijf nu 330 medewerkers. Paul Haelterman is daar uiteraard trots op, maar blijft altijd dezelfde bescheiden en minzame man.… Lees meer

Betalingstermijnen beperkt tot 60 dagen

Het wetsontwerp van 25 april 2019 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties werd aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer. Dit wetsontwerp voorziet dat binnen commerciële transacties een KMO door een niet-KMO niet langer meer kan verplicht worden om betalingstermijnen van langer dan… Lees meer

Behoefte aan wat expertise ivm etiketteringsregels en alcoholreclame?

De etiketten op een fles wijn, tussenproduct of gedistilleerde drank verdienen uw volle aandacht. Zo zijn zij onderworpen aan horizontale en vertikale verordeningen waarin verplichte vermeldingen werden opgenomen. Diverse verordeningen werden recent op tal van vlakken gewijzigd. Zelfs bij afwezigheid van verplichte vermeldingen (zoals voor energiewaarde of ingrediënten) zijn er belangrijke ontwikkelingen rond vrijwillige sectorengagementen… Lees meer

Formeel engagement van de spiritsector om consumenten beter te informeren

Een recente studie van April 2019 door het Europees Parlement wijst op enkele nieuwe inzichten rond de wijze waarop consumenten dienen geïnformeerd worden omtrent voedingsmiddelen in het algemeen. ”Food Labelling for Consumers: EU Law, Regulation and Policy Options”. Informatie over voedingswaren moet dienstig zijn voor een grote meerderheid van consumenten en moet eveneens van aard… Lees meer